KVKK AYDINLATMA METNİ | TECNO Akıllı Telefonları

KVKK AYDINLATMA METNİ

TRANSSION

KVKK AYDINLATMA METNİ


 

Yürürlülük tarihi: İşbu KVKK Aydınlatma Metni 31/05/2022 tarihinde güncellenmiş olup, bu tarih itibariyle yürürlüktedir.

 

 

Bu Belge Neyi Amaçlar ?

Hangi Kişisel Verilerini İşliyoruz? Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Haklarınız Nelerdir?

Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

 

 

A. BU BELGE NEYİ AMAÇLAR?

 

TEKNO MOBİL VE TELEKOMÜNİKASYON ÜRÜNLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ve TRANSSION Co. Ltd. ve onun bağlı şirketleri (“TRANSSION”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Platformu’muzu kullanan tüketicilerin kişisel verilerinin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu KVKK Aydınlatma Metni, tüketicilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat (birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu KVKK Aydınlatma Metni, Transsion tarafından işletilmekte olan internet siteleri ile web ya da mobil tabanlı (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) uygulamaların ve iletişim kanallarının işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Transsion ile paylaşılan veya Tranisson’ın, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında topladığı kişisel verilerin hangi amaçlar ve yöntemlerle işlendiği, hukuki sebepleri ve Veri Koruma Mevzuat'ındaki haklarınızda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, sabit hat telefon numaranız, cep telefonu numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz, müşteri hizmetleri iletişim içerikleriniz ya da kayıtlarınız; Platformun çalışması için çerezler ve çerez kayıtları; Sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen verilerinizi;

 • Siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek;
 • Sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak;
 • İade ve değişim gibi satış sonrası işlemleri yerine getirebilmek;
 • Sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
 • Platform’un güvenliğini güçlendirmek
 • İşlem güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulama süreçlerini yürütmek amacıyla ve
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla işlemekteyiz.

 

Bu veriler haricinde, Platform ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi gibi işlem verileri ile ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, işlem güvenliği ve ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplamakta, saklamakta, işlemekte ve talebiniz halinde imha etmekteyiz.

 

Platform üzerinden topladığımız kişisel verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

 

İlgili yasal mevzuata göre platformdan topladığımız verilerinizi düzenli aralıklarla gönderdiğimiz dönemsel kampanyalarımız, müşteri profilleri için özel promosyon aktivitelerinin oluşturulması ve istenmeyen e-maillerin iletilmemesi için müşteri sınıflandırma çalışmalarımız için kullanmaktayız.

 

 

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

 

Kişisel verilerinizi,

 • Platform üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya Platform üzerinden üye olmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız,
 • Platform üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi,
 • İletişim kanalları veya Platform üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya
 • Resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

 

 

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

 

Kişisel verilerinizi,

 • Üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • Üyelik çerçevesindeki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
 • Üyelik ve Platform kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin  sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.

 

İstediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

 

 

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARMAKTAYIZ?

 

Kişisel verilerinizi ancak işbu KVKK Aydınlatma Metnin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

 • Üyeliğiniz, ürünleri size ulaştırmak, lojistik hizmetleri ve satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, ürün tadilat hizmetinin alındığı terziler, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile, bu firmalar tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
 • Platformdaki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.

 

 

F. HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Silme ve düzeltme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Transsion, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Transsion’nın, talebin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak ilgili kişilerden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 

G. HAKLARIMI NASIL KULLANABİLİRİM?

 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Tecno’ya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Tekno Mobil ve Telekomünikasyon Ürünleri Üretim A.Ş.

 

E-posta: biz.tr@tecno-mobile.com

 

Adres: Kurtköy Mah. Hızır Reis Cad. No: 21 Pendik / ISTANBUL

 

Açık Rıza Beyanı

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için aşağıdaki hususlarda açık rızanızı rica ederiz:

 

• Sizi ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgilendirmek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizi ve istatistiksel analiz yapmak,

 

• Analiz etmek ve kullanıcımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla TRANSSION tarafından işlenmesi,

 

• Faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sunucuları Paris ve Frankfurt'ta bulunan yerli ve yabancı şirketlere, şirketler tarafından verilen hizmetler kapsamında kullanılmak kaydıyla veri aktarımı.